Văn phòng: FLOUR VIET NAM

Chủ đầu tư: FLOUR VIET NAM

Nhu cầu: Văn phòng làm việc.

Vị trí: Khu công nghiệp Cái Mép, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu.

Hạng mục: Thi công văn phòng, cung cấp sản phẩm.

Van Phong Flor Noi That Flour Noi That Flour 2 Noi That Flou6 Noi That Flou5 Noi That Flou4 Noi That Flou3